Een vervangende sporthal voor t’ Vledder, een nieuwe sportzaal aan de Woldkade en kunstgrasvelden op de sportparken Ezinge, Tussenboerslanden en Koedijkslanden moeten de capaciteit van de sportaccommodaties in Meppel op peil houden.
Dat zijn de opmerkelijke investeringen – totaalbedrag van 6,5 miljoen euro – die worden genoemd in de nieuwe kadernota sport (2006 – 2010).De Sportnota geeft inzicht in de toekomst van de Meppeler sport voor vier jaar. De binnen- en buitensportaccommodaties , de tarieven, subsidiebeleid en eigen verantwoordelijkheid van verenigingen zijn de belangrijkste aspecten die in de sportnota behandeld worden.
Voor de publicatie deed de nota al stof opwaaien bij Meppeler clubs, omdat de Meppeler sportwereld onvoldoende zouden zijn betrokken bij de totstandkoming van de sportnota. De gemeente heeft naar eigen zeggen overleg-ronden met de verenigingen gepland.

bron: www.meppelercourant.nl