Wat we echter nog te vaak zien en vooral horen is dat dit aanmoedigen overgaat in luidruchtig bemoeien met het spel van de kinderen of kleinkinderen. Zowel bij MSC teams als bij tegenstanders. Het lijkt soms wel of niet de trainers en de leiders maar de ouders bepalen wat er in het veld moet gebeuren. Meestal gebeurt dit niet eens bewust maar juist in het enthousiasme. Veel kinderen hebben daar last van en staan dan vaak in dubio, want ja, naar wie moet ik nu
luisteren? De trainer? Of naar papa of mama? Opa of Oma?
Middels de borden met de tekst: “Sssst….wij zijn lekker aan het voetballen!” wil MSC voor bovenstaande een stuk bewustwording creëren. Om zo te zorgen dat het voor de kinderen altijd plezierig is om te voetballen en dat de aanwijzingen van de trainer niet overstemd worden door coachende ouders, opa’s en oma’s en dergelijke. Laat ze lekker voetballen en moedig ze vooral aan, maar laat de coaching aan de trainer(s) over.

Technische Commissie Jeugd MSC