Het Ukkievoetbal van MSC, gratis kennismakingstrainingen voor jongens van 4, 5 en 6 jaar, vindt elke woensdagmiddag plaats in de Berggierslanden en op sportpark Ezinge. Het Ukkievoetbal staat als vanouds onder leiding van Marius van Dijk. Hij wordt bijgestaan door onder meer Karin Koelmans, Xarope, Lotte van der Linde en Naj Brand. Nieuw dit jaar is ook, dat stagiaires van ‘Sport en Beweging’ meehelpen.

Ukkie4De Ukkievoetbaltraining waarbij vooral het plezier en het op speelse wijze kennismaken met voetbal centraal staat, begint elke woensdag om 15.00 uur op het honkbalveld van Blue Devils op sportpark Koedijkslanden aan de rand van de woonwijk Berggierslanden. De training is dus vrij toegankelijk en opgeven vooraf niet noodzakelijk. Wil je meedoen, kom dan gewoon. De tweede gelegenheid om de gratis Ukkietraining te volgen is ook op woensdagmiddag, maar dan om 17.00 uur op het hoofdveld van MSC op sportpark Ezinge. Ook hiervoor hoef je je niet op te geven.

In het najaar vinden de Ukkietrainingen plaats in de open lucht. Echter wanneer het kouder wordt, gaan de kinderen de sportzaal in.

Ook op de site www.mscmeppel.nl staat ook informatie over het Ukkievoetbal. Mochten er nog vragen zijn dan hoort Marius van Dijk ze graag!

Marius van Dijk

Tel.: 06-48804746

Email: ukkievoetbal@mscmeppel.nl