Beste ouders/verzorgers,

Deze editie van het tot stand komen van de teamindelingen was een andere dan we gewend zijn. De scouts hebben niet of nauwelijks hun activiteiten kunnen ontplooien, gelukkig zijn trainingen wel door gegaan. Dit heeft er toe geleid dat in tijden dat het is toegestaan de scouts trainingen hebben bezocht. Daarnaast zijn er activiteiten georganiseerd, en waren er zo hier en daar oefenwedstrijden binnen MSC.

Zoals te doen gebruikelijk zijn er afstemmingen geweest met de scouts van de categorieën onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Samen met hun trainers, Wim van Keulen als Hoofd TC en ondergetekende.
De zorgvuldigheid hebben we wederom getracht door te voeren met elkaar.  De teamindeling vind u in de volgende documenten:

Teamindeling onderbouw

Teamindeling middenbouw

Teamindeling bovenbouw

Mochten er onverhoopt nog vraagtekens zijn kunt u gebruik maken van een inloopmoment.
Deze hebben we vastgelegd op woensdag 9 juni aanstaande.

Mocht u daar gebruik van willen maken het vriendelijk verzoek een bericht te sturen aan: Interne-scouting@mscmeppel.nl

Dit dan graag uiterlijk dinsdag 8 juni om 20:00 uur.

Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten

Martin van der Sommen                                  Wim van Keulen
Hoofd Interne Scouting MSC Meppel           Hoofd Technische Commissie MSC Meppel