De jeugdafdeling is het laatste lustrum hard gegroeid. Waar – pakweg- een 5-tal jaren geleden nog sprake was van 5 F-teams en 3 E-teams staan er bij de E/F categorie en Ukkies nu 17 teams ingeschreven. Meer dan een verdubbeling.
Daarnaast is afgelopen jaar het streven geweest het voetbalgehalte binnen het besturend kader op een hoger plan te brengen. Zowel de trainers-, de trainingen als het niveau van de voetballers vragen meer structurele aandacht in de drang binnen de jeugd op een hoger niveau te voetballen zonder het plezier te verliezen.
Vanuit de jeugd is ook behoefte aan een coördinerende functie richting de senioren; het grensvlak tussen het zaterdag- en zondagvoetbal. De grote aanwas vereist meer coördinatie en communicatie om de aanwezige kwaliteit optimaal te benutten.
Harry Lefferts speelt hierin als Hoofd Jeugdopleiding (de term prestatiecoördinator is ook genoemd) een voorname rol. Hij bewaakt het proces ten aanzien van de implementatie van het Technisch jeugdbeleid en ziet in samenwerking met de overige kaderleden toe op de verdere structurering en ondersteuning van de trainers.Daarnaast zal hij de coördinerende rol vervullen richting de senioren in samenwerking met het duo Kollen/Dunnink.
Binnen de TC wordt Harry hierin tbv de A-D jeugd ondersteund door Ruud Swaak, in technische-, en Arnold Schuurman in organisatorisch/communicatieve zin. Binnen de E/F categorie zullen deze funkties worden vervuld door respectievelijk Marius van Dijk en Wim van Keulen.
Inmiddels zijn de eerste besprekingen al geweest en is de voorbereiding op het nieuwe seizoen reeds begonnen. MSC op weg naar een nieuwe toekomst vanuit de geschiedenis van het 100-jarig bestaan.
Met dit nieuwe kader is deze weg hoop- en verwachtingsvol ingeslagen en MSC wenst Marius,  Ruud, Wim, Harry en Arnold (vlnr op de foto) danook veel succes en vooral veel plezier toe binnen deze nieuwe constructie!