De trainers van de onderbouw worden door de TCJ ondersteund middels, oefenstof, hulp en advies bij trainingen, middels clinics en o.a. dit soort trainersbijeenkomsten. De bedoeling is om elke trainersbijeenkomst een bepaald thema aan de orde te laten komen. Tijdens de afgelopen avonden kregen de trainers o.a. oefenstof uitgereikt welke ze kunnen gebruiken om de trainingen van hun teams vorm te geven.

De oefenstof werd aangeboden in de vorm van een handig boekwerkje (met dank aan ARCO) en een DVD met allerlei techniekoefenvormen in beeld. Op deze manier beschikken alle jeugdtrainers nu over een eigen arsenaaltje aan oefenstof waaruit ze kunnen putten om hun trainingen vorm te geven.

Op de gehouden avonden stond centraal wat de visie van MSC is op het geven van training aan F-, E- en D-pupillen. Wat zijn de leeftijdspecifieke kenmerken van elke leeftijdsgroep? en wat betekent dat voor jou als trainer in de keuze van oefenstof, het aanbieden van de oefenstof, en wat betekent dat voor jou als trainer in de omgang met deze leeftijdsgroepen. En hoe willen wij als MSC graag dat er training gegeven wordt aan onze jeugd. Belangrijke punten die ervoor moeten gaan zorgen dat elk jeugdlid zich bij MSC op zijn eigen niveau kan ontwikkelen, in een leerzame en veilige omgeving, waar plezier centraal staat.

TCJ-Onderbouw