In het clubhuis van MSC vindt woensdag een bijeenkomst plaats voor ALLE jeugdleiders en jeugdtrainers van MSC. Er wordt deze avond een toelichting gegeven op het nieuwe organisatiemodel bij de Jeugd van MSC. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Bij verhindering graag een mail sturen naar: organisatorisch-hjo@mscmeppel.nl