Op 29 april jongstleden is de jongere jeugd – JO12 en jonger – weer gestart met trainen.

Met ingang van dinsdag 5 mei aanstaande wordt de oudere jeugd daaraan toegevoegd. Dat betreft dus de teams van de JO13-categorie tot en met JO19 (met uitzondering van spelers die ouder zijn dan 18 jaar).

 

Hieronder de regels/afspraken zoals ze gelden:

 

JO13 tot en met JO19

 • De trainingen mogen weer opgestart worden per dinsdag 5 mei.
 • Spelers van 19 jaar en ouder kunnen NIET meetrainen. De KNVB is hier heel duidelijk over.
 • De anderhalve meter-maatregelen gelden ook TIJDENS de training! Houd daar rekening mee.
 • Op de groepsapp van de trainers/leiders worden aangepaste trainingsvormen gepubliceerd, die rekening houden met de anderhalve meter-maatregelen.
 • Het gaat vooralsnog om één keer trainen per week (we hebben alleen veld 8 beschikbaar).
 • Klaas Drenth zal het trainingsschema herzien en zal dit delen op de trainers/leiders-groepsapp.
 • Douchen kan en mag NIET op de club.
 • De ouders/verzorgers mogen NIET langs de lijn staan of op de tribune zitten. Zij mogen de spelers alleen halen en brengen.
 • Spelers kunnen een eigen bidon en handdoek (tegen zweten) meenemen.
 • Kom het liefst op de fiets, kom en ga niet in groepjes en hang zo weinig mogelijk om elkaar heen.

 

      LET OP:  De kantine en de kleedkamers en sanitaire voorzieningen blijven gesloten!

 

Wat betreft eventueel halen en brengen

 • Ga niet carpoolen!
 • Om het halen en brengen zo makkelijk en vooral veilig mogelijk te maken, wordt er een eenrichtingsroute gehanteerd. Auto’s kunnen bij de parkeerplaats een rondje rijden (helemaal doorrijden en dan linksom) en de kinderen kunnen bij het begin van het looppad worden afgezet.
 • De spelers worden geacht zelf naar het trainingsveld (veld 8) te lopen en worden daar door de trainer opgevangen.
 • Blijf niet hangen en rijd meteen weer weg.
 • De trainingstijden zijn gespreid om opstoppingen zoveel mogelijk te voorkomen.

 

Laten we met z’n allen proberen om dit zo veilig mogelijk voor iedereen te doen. Houd je dan ook aan de regels. De 1,5 meter geldt continu. Let daar in het contact met de trainers op!

 

Er loopt met ingang van 5 mei een zogeheten ‘corona-verantwoordelijke’ rond gedurende de trainingen, herkenbaar aan een oranje hesje. Deze persoon houdt overall een oogje in het zeil. Iedereen wordt geacht zijn of haar aanwijzingen op te volgen!

 

Het is geweldig dat we weer mogen voetballen.

Dit kan alleen zo blijven als we ons aan de afspraken zoals hierboven staan houden.