Trainingen die normaliter op deze velden (het veld achter de boerderij en het kleine trainingsveld tussen het hoofdveld en veld 7)  plaatsvinden, mogen verplaatst worden naar veld 7 of het hoofdveld.

Vanaf dinsdag 7 juni zijn ook het hoofdveld van MSC en veld 7 gesloten voor zomeronderhoud.

Met vragen over beschikbaarheid van (trainingsvelden): Klaas Drenth of via wedstrijdsecretaris@mscmeppel.nl.