Voetbalvereniging M.S.C.-Datell heeft woensdagavond de najaarsvergadering gehouden. Voorzitter Nico Krist stond in zijn openingswoord stil bij het vertrek van Luitzen Nijboer. Krist legde aan de leden een verklaring af over de gang van zaken rondom de vertrouwensbreuk die deze week is ontstaan tussen de spelersgroep en de hoofdtrainer. Krist stond verder stil bij het overlijden van het lid en oud eerste elftalspeler Jos van de Berg. Na in achtneming van een minuut stilte was het woord aan secretaris Koos de Vos. In een uitgebreid jaarverslag keek hij terug op het seizoen 2002-2003 dat als sportieve hoogtepunten de kampioenschappen van het tweede, vierde en Veteranenelftal kende. Na secretaris De Vos was het de beurt aan penningmeester Jan Jonker, die verantwoording aflegde over de financiële huishouding in het afgelopen seizoen. Met een bescheiden winst werd het jaar afgesloten. Wel waarschuwde Jonker dat door steeds meer door de overheid opgelegde regels het voor verenigingen steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Ook de bestuursverkiezing leverde geen problemen op. Tinus Nijstad werd herkozen als voorzitter van de Jeugdcommisssie, terwijl Wilfred Hemme aan zijn tweede termijn als voorzitter van de Sponsorcommissie begint.

Het project Kledinglijn leverde de nodige vragen op van de leden. M.S.C.-Datell wil alle elftallen in een uniform tenue steken en dat vergt een grote investering. Het eerste elftal zal op korte termijn in het nieuw gestoken worden, terwijl andere elftallen snel zullen volgen. Uiteindelijk zal de allerjongste jeugd in hetzelfde tenue spelen als het eerste elftal. Tijdens de vergadering dat de uniformiteit van kleding prima is voor de uitstraling van de vereniging.

Inmiddels zijn ook de eerste jeugdelftallen van M.S.C.-Datell voorzien van nieuwe trainingspakken. Uiteindelijk krijgen de ruim tweehonderd jeugdleden allemaal de beschikking over een eigen trainingspak. De pakken zijn door de jeugdcommissie aangeschaft middels giften van de stichting Inter Jeugd Voetbal Meppel, de Supportersvereniging M.S.C. en de Vriendenclub M.S.C..

Aan het einde van de vergadering was het woord nogmaals aan voorzitter Krist. Die riep de leden op ook in moeilijke tijden achter hun club te blijven staan. ‘Door tegenspoed nemen teleurstellingen toe en dat levert discussies op. Als we er in slagen om de discussies te voeren op basis van argumenten in plaats van emoties, dan komt het allemaal weer goed.’