Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB ter preventie van seksueel ongewenst gedrag is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het invoeren van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

Het Bestuur van MSC neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom, met instemming van de algemene ledenvergadering, besloten om van elke vrijwilliger die werkt met minderjarigen een VOG te verlangen. Deze maand zal dit traject opgestart worden. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken. De betreffende vrijwilligers worden via de email op de hoogte gesteld van het aanvraagproces.

Vertrouwenspersoon Frank Steenhuizen: “Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat MSC alles doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.”

Voor meer informatie kun je terecht bij:

Website: GratisVOG

Vertrouwenspersoon MSC: Frank Steenhuizen

Bestuur MSC: Bart Kattenberg