Is MSC, nu er plannen bestaan om naast sport ook vijf onderwijsinstellingen op Ezinge te vestigen, al voorbereid op de toekomst? Deze vraag stellen wij onszelf na het zenden van een foto door een websitebezoeker. Deze trouwe bezoeker stuitte bij een reis door Zuid-Afrika op een wel heel opvallend reclamebord. In Durban is een MSC College. Is het bestuur misschien in het geniep een pilot gestart om na verwezelijking van de scholen op Ezinge direct in te kunnen springen op de actualiteit? We zullen het tezijnertijd wel horen. In Durban heeft met inmiddels wel kennisgamaakt met het MSC College.