Daarnaast verhoogt ook de KNVB met ingang van het aanstaande seizoen de contributietarieven en zijn de energielasten verder gestegen. In de najaarsvergadering zal de verhoging voorgelegd worden aan de ledenvergadering.

Vooruitlopend op deze vergadering wordt de verhoging van 1,50 euro per maand per lid met ingang van 1 juli 2014 doorgevoerd.