Tijdens de uitgestelde ledenvergadering van MSC die gehouden zou worden op maandag 15 november, was de voortgang over de samenwerking tussen MSC, FC Meppel en Alcides één van de onderwerpen die op de agenda stond. Het bestuur zou die avond de leden verder inlichten over de stand van zaken. Helaas kon door corona de vergadering niet doorgaan.

FC Meppel stelde eerder ook de ledenvergadering uit, maar heeft deze ondertussen wel online gehouden. Tijdens die bijeenkomst zijn de leden ingelicht over hoe nu verder en het opgestelde Plan van Aanpak. Het bestuur van MSC is voornemens de ledenvergadering in januari 2022 te houden en wil dan de voortgang ‘live’ toelichten. Uiteraard mits de Corona-regels dit toestaan. Vooruitlopend op die toelichting is het Plan van Aanpak dat we dus eerder al gezamenlijk zouden presenteren maar door corona niet door kon gaan, hier in te zien.

Bekijk hier het Plan van Aanpak.  PvA_Fusieplan_ALV_v0_9_SL