Namens het bestuur van MSC willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt om van dit evenement een geweldig succes te maken. Vele vrijwilligers hebben weer veel van hun vrije tijd en zelfs vrije dagen opgeofferd om e.e.a. op te bouwen en af te breken. Als je namen noemt vergeet je er gegarandeerd een paar dus dat doen we niet. Één  uitzondering willen we wel maken: Gino Spijkerman en zijn team van Interstage hebben MSC met hun medewerking en beschikbaar stellen van materiaal wel een geweldige dienst bewezen:  Chapeau !

Harry Meijer, namens het bestuur van MSC