Een grote groep vrijwilligers bestaande uit leiders ,trainers ,kantinemedewerkers ,schrijvers ,commissieleden ,tappers ,klussers ,oud-papierophalers etc genoten van een heerlijk buffet, goede muziek en………..de blues van Didy. Voorzitter Henk Veenema beargumenteerde op een juiste wijze het ontbreken van de vrijwilligersprijs: iedereen doet haar/zijn best en doet wat binnen haar/zijn mogelijkheden ligt en  deze avond is danook voor iedere vrijwilliger bedoeld. De jeugdige vrijwilligers (leiders/trainers/scheidsrechters)krijgen een aanmoediging in de vorm van een bezoek aan een competitiewedstrijd van SC Heerenveen.