Maar veertig leden kwamen woensdagavond af op de najaarsvergadering van M.S.C.-Datell. Nadat de vergadering was geopend door voorzitter Nico Krist was het de beurt aan Tinus Nijstad. Hij las het door secretaris Koos de Vos geschreven Jaarverslag 2003/2004 voor. De secretaris ontbrak op de vergadering, omdat hij belangrijkere verplichtingen had (hij was jarig). Na vijf kantjes over de ins en outs in het achter ons liggende verenigingsjaar, bleek dat het een rumoerig jaar was geweest. Hoogte- en dieoptepunten zijn alkaar in ras tempo opgevolgd. Zo was er het ontslag van hoofdtrainer Luitzen Nijboer. Hij werd opgevolgd door Hiddo Reij die uiteindelijk M.S.C. 1 wist te behoeden voor degradatie en zelfs voor de tweede keer in de verenigingsgeschiedenis een periodetitel in de eerste klasse wist te veroveren. Het tweede elftal degradeerde uit de reserve Hoofdklasse en het vijfde elftal werd voor de tweede achtereenvolgende keer kampioen. Het afscheid van spelers en begeleiders die veel voor M.S.C. betekend hebben verdiende zeker niet de schoonheidsprijs. Het bestuur heeft zich dit erg aangetrokken en komt hier zeer zeker nog op terug. De betrokkenen zijn al op de hoogte van wat er gaat gebeuren. De jeugd zit duidelijk in de lift. Veel kampioenschappen en ontzettend veel activiteiten voor de jeugdleden. Het eigen jeugdtoernooi dat voor het eerst gehouden werd, het Ernst Steinhaustoernooi, was een daverend succes.
M.S.C. is nog altijd in de gelukkige omstandigheid dat er voldoende vrijwilligers zijn. Wel is waakzaamheid geboden, want de financiële positie van de gemeente Meppel is niet rooskleurig. Dat betekent bezuinigingen, lastenverzwaringen en meer zelfswerkzaamheid bij verenigingen. Met andere woorden: meer inzet van vrijwilligers.
Jan Jonker had voor het eerst in zijn loopbaan als penningmeester van MSC-Datell een trieste mededeling. Het seizoen 2003-2004 is afgesloten met een klein verlies. Door een aantal incidentele tegenvallers was het voor de penningmeester onmogelijk om het jaar positief af te sluiten. De verwachtingen voor het nieuwe seizoen zijn hoopvol, maar voorzitter Krist waarschuwde de leden wel alert te blijven. De kascommissie bestaande uit Wim Jonkers, Ap Westera en Willem Haasjes keurde de administratie van de penningmeester goed. Voor Wim Jonkers was het de laatste keer. Hij nam afscheid van de commissie en wordt opgevolgd door Andries Heite. Ook de bestuurverkiezing leverde geen problemen op en ook in de rondvraag kwamen geen heikele kwesties meer aan de orde.