Veel, heel veel MSC’ers hebben leren autorijden bij Wout Gijzen. De MSC’er pur sang heeft in zijn lange carrière als rijschoolhouder vele wit-zwarten achter het stuur gehad. In de Meppeler Courant van woensdag 15 februari 2006 was een artikel te lezen over de nieuwe verkeersveiligheidsactie in de provincie Drenthe ‘Gebruik je hoofd, niet je airbag’. Hieronder kunt u het artikel lezen:

‘Concentratie. Alles draait om concentratie in het verkeer. Rijschoolhouder Wout Gijzen uit Meppel hamert er dagelijks op. Maar wat hij soms ziet doet pijn aan z’n ogen. ‘Ze presteren het nog sms-berichten te verzenden vanachter het stuur’. Hij schudt z’n hoofd. ‘Het is vragen om moeilijkheden. Opletten, voortdurend opletten. Dat is de enige manier om zonder kleerscheuren weer thuis te komen. Of geluk’. Vanaf de eerste les tot en met het afscheid wijst hij z’n leerlingen op de gevaren in het verkeer. Hij brengt ze niet alleen de vaardigheden bij, maar leert hen ook te anticiperen. ‘Beschouw de situatie niet alleen, zoals die is, maar ook zoals het worden kan. Het kind dat daar nu nog op de stoep speelt kan zo opspringen en de weg op rennen. Dan telt iedere seconde. Defensief rijden, overal op voorbereid zijn. Het is vreselijk moeilijk om mensen dat bij te brengen’.
Wout Gijzen probeert z’n leerlingen wel vertrouwd te maken met het sturen met één hand. ‘Heel belangrijk. Niet om een cd te kunnen verwisselen of een sigaret op te kunnen steken, maar om te kunnen schakelen, de ruitenwisser aan te kunnen zetten. Vertrouwd raken met het feit dat je rijdt. Jij rijdt met die auto, niet andersom’. Soms stuurt hij de wagen bewust de berm in. Ontkoppelen en doorsturen is dan het credo. Nooit in paniek raken. Een te zware ruk aan het stuur heeft al vele mensen het leven gekost.
De Meppeler juicht alle initiatieven op het gebied van verkeersveiligheid toe. Want soms, zegt hij, voelt hij zich wel eens een roepende in de woestijn. Hoe vaak niet geeft hij als tip de cd voor de rit in de speler te plaatsen. Of een sigaretje te roken tijdens een pauze. De meeste leerlingen luisteren niet, terwijl er aantoonbaar dodelijke verkeersongelukken door gebeuren. Altijd drukt hij z’n afzwaaiende leerlingen op het hart voorzichtig te beginnen, en als het even kan een slipcertificaat te halen om beter voorbereid te zijn op bedreigende situaties. De waarschuwingen worden te vaak in de wind geslagen. ‘Laten ze zich toch weer opfokken door hun kameraden. Kopen ze een oud barrel dat wel 180 halen kan, maar waarvan de remmen niet deugen’.
Hij en z’n collega’s praten er tijdens de lessen dagelijks over met hun klanten: gebruik je verstand, maak geen Russische Roulette van je aanwezigheid op de weg. Vaak vergeefs, weet hij. ‘De mentaliteit is veranderd. Men luistert niet goed meer, redeneert in de trant van ‘mij zal het niet gebeuren’’. Het wordt steeds erger, zegt Wout Gijzen. ‘Ik ken collega’s, die het bijltje erbij neer hebben gegooid omdat ze er niet meer tegen konden’. Daar heeft hij zelf nog geen last van. Maar zodra bij een leerling in de auto het mobieltje gaat, dan wordt ’ie laaiend. ‘Sommigen denken dat het allemaal een groot spel is. Nou, dat is het echt niet als je vol op een boom knalt’.’

(bron: www.meppelercourant.nl)