MSC wil met de jeugdafdeling een duidelijk statement maken en laten zien dat wij als voetbalvereniging met respect voor de tegenstander en de arbitrage het veld betreden.

Natuurlijk is voetbal een spel waarbij beide tegenstanders graag willen winnen. Het is en blijft een wedstrijd en er moet dus strijd geleverd worden om te winnen. Dat is nu eenmaal het wat het
spelletje zo leuk maakt. Toch zijn we van mening dat de jeugd van MSC, en het technisch jeugdkader, daarin nog meer het goede voorbeeld moet gaan geven. We verwachten dan ook dat alle jeugdleden en het jeugdkader zich volgens algemeen aanvaarde normen en waarden gedragen en representatief zijn voor de vereniging MSC. Dat betekent dat we best eens iets mogen roepen of zeggen. Bij voetbal hoort immers ook emotie, maar de beslissingen van de scheids- en grensrechters worden te allen tijde geaccepteerd. Ook verwachten we van het jeugdkader dat zij toeschouwers aanspreken op onwenselijk gedrag.

Respect naar de tegenstander willen we ook openlijk laten blijken. Concreet betekent dit dat vanaf vandaag alle jeugdteams van MSC, zowel voor aanvang van de wedstrijd, als na afloop van de wedstrijd,
de tegenstanders en de arbitrage een hand geven.

Leiders en trainers van MSC dienen dit vooraf met de begeleiders van de tegenstander te bespreken en af te spreken hoe ze hier inhoud aan geven bij het betreden en verlaten van het veld (bijvoorbeeld in een line-up). Leiders en trainers zien toe op de uitvoering ervan.

Voor de duidelijkheid: bij thuiswedstrijden is dit verplicht voor de jeugdteams en wordt daarmee een algemeen geldende verenigingsregel van MSC. Bij uitwedstrijden willen we dit respect naar de tegenstander ook uitdragen. We hopen dat de ontvangende vereniging hierin dan medewerking
verleent.

De Technische Commissie Jeugd van MSC rekent hier op de medewerking van alle trainers en teamleiders.