MSC heeft in de afgelopen periode een aantal stappen doorlopen bij het door ontwikkelen van een duidelijke speelstijl en omgezet in een heldere opleidingsvisie met duidelijke spelprincipes.

Bij het formuleren van spelprincipes zijn we heel gericht te werk gegaan. We hebben er bewust voor gekozen om, in plaats van principes top-down te implementeren, de trainers optimaal deelgenoot te maken van het proces. Er zijn nu diverse sessies georganiseerd, waarin we met trainers van de senioren, onderbouw en bovenbouw hebben gediscussieerd over wat we bij MSC belangrijk vinden, wat ons ‘DNA’ is en op welke wijze we willen voetballen. In een woordweb is van alles komen te staan wat met aanvallen, verdedigen en omschakelen te maken heeft.

Vanuit deze brainstorm hebben we geprobeerd om genoemde ‘DNA’ waarden te clusteren tot een principe. En daarbij zijn we ook van onze missie en visie uitgegaan. Zo willen we bij MSC attractief, aanvallend spelen en strijdvaardig zijn. Hetgeen uit de brainstorm kwam, hebben we als het ware naast onze missie en visie gelegd. Pas dan kom je tot een omschrijving van principes, die past bij wat je als club MSC wilt. In ons geval dus: de twaalf principes van MSC. Uiteindelijk hebben we de gekozen principes nog eens verder uitgewerkt, voor zowel linie als individu.

De spelprincipes

Uiteindelijk zijn we dus gekomen tot twaalf principes. Deze twaalf principes zijn verdeeld over de teamfuncties aanvallen (vier), verdedigen (vier), omschakelen van aanvallen naar verdedigen (twee) en omschakelen van verdedigen naar aanvallen (twee). Het is heel goed dat we het hierbij houden, want onze zienswijze is juist dat het beperken een aantal grote voordelen kent. Des te minder principes je hebt, des te eerder iets wordt herhaald. Die herhaling is, zeker in de onderbouw, heel erg nodig om verankering bij de spelers te bewerkstelligen.

Daarnaast is het aantal principes per teamfunctie voor spelers in de onderbouw nu goed te onthouden: als je een jeugdspeler van MSC in de nabije toekomst zou vragen op welke vier zaken we letten bij het aanvallen, dan is de kans groter dat hij dat weet dan wanneer het om zes principes zou gaan. Tot slot werkt het beperken van het aantal principes ook voor ons als trainers heel goed. We worden ‘gedwongen’ om ons te richten op hetgeen er is afgesproken en dat geeft richting.
Ook in de keuze voor oefenvormen worden we tot nadenken aangezet, want er wordt bij MSC altijd onder weerstand getraind. Als het bijvoorbeeld gaat over het principe ‘het creëren van de derde man’, dan moet de trainer proberen dat in een vorm met weerstand te gieten. Het gaat dan onder andere over de ruimtes, regels en uitdagingen voor elk individu. Deze trainingsvoorbereiding doet een trainer niet alleen, ook daar is samenwerking met andere trainers in de onderbouw -en bovenbouw van belang.’

De jeugdopleiding van MSC had de RINUS-app al omarmd, echter in de nieuwe opleidingsvisie zijn nu ook de twaalf spelprincipes gekoppeld aan de honderden trainingen uit de RINUS-app. De oefeningen zijn speciaal gefilterd op leeftijd en gekoppeld aan verschillende doelstellingen en aan onze twaalf MSC spelprincipes.

Zie hieronder, de twaalf spelprincipes van MSC: