Beste leden, ouders en/of verzorgers,
In de afgelopen weken hebben wij onze leden gevraagd naar hun mening over mogelijke samenwerking op allerlei gebieden tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen. Graag delen wij de MSC-uitslag van de enquête met als onderwerp samenwerking tussen de Meppeler voetbalverenigingen.

De uitkomsten van MSC-Amslod:
59% van onze leden hebben de enquête ingevuld. Van die 59 procent heeft liefst 92% de vraag of men voor samenwerking met 1 of meerdere Meppeler voetbalverenigingen, met een JA beantwoord. Op de vraag met welke vereniging men zou willen samenwerken heeft 73% gekozen voor BEIDE (Alcides en FC Meppel). En op de vraag of men wil samenwerken op gebied van senioren, jeugd of beide, heeft 71% voor BEIDE (senioren en jeugd) gekozen.

De cijfers bij FC Meppel en Alcides laten een iets afwijkend beeld zien tov. de cijfers van MSC, maar duidelijk is wel dat ook bij die twee verenigingen een grote meerderheid JA heeft geantwoord op de vraag of men voor samenwerking is met 1 of meerdere Meppeler voetbalverenigingen. Ook op de vraag met welke vereniging men zou willen samenwerken antwoordde een meerderheid voor BEIDE. 

De MSC-uitslagen zijn net als de uitslagen van de bij FC Meppel en Alcides gehouden enquêtes, besproken. De besturen van de drie Meppeler voetbalverenigingen zijn van mening dat de uitslagen aanleiding geven tot een nader onderzoek, voordat een definitieve samenwerking in welke vorm dan ook gestalte gaat krijgen.

Namens het bestuur,

Arjan Jonkers

voorzitter MSC-Amslod