Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt de basisverzekering genoemd.

De basisverzekering vergoedt in een volgende gevallen fysiotherapie:

  • Fysiotherapie voor chronische patiënten. Chronisch staat in dit geval voor aandoeningen welke voorkomen op de ‘Lijst van Minster Borst’.  De eerste 20  behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapeutische behandeling vergoed uit het basispakket.
  • Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 18 behandelingen). Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Aansluitend komt de vergoeding uit het aanvullende pakket, afhankelijk van de door u gekozen aanvullende verzekering. Is er sprake van een chronische indicatie, dan vallen alle behandelingen fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar onder de basisverzekering.

Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie uit de aanvullende verzekering vergoed. Iedere zorgverzekeraar heeft eigen invulling gegeven aan de aanvullende pakketten. Afhankelijk van uw keuze in pakket (aanvullende verzekering) heeft u recht op een aantal behandelingen per kalenderjaar. Informatie over uw soort aanvullende verzekering en daarmee het aantal behandelingen fysiotherapie waar u recht op hebt, vindt u terug in uw verzekeringspolis.

Alle behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen worden maandelijks bij de betreffende zorgverzekeraar ingediend. De overige behandelingen dienen door de cliënt zelf, middels een factuur, voldaan te worden.

Service voor leden MSC

Indien u vragen heeft over uw verzekeringssituatie in relatie tot vergoeding wat betreft  fysiotherapie, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat van PMC Meppel. U kunt dan vragen naar Jacky Boers (0522-247114).

U kunt hier een pagina bekijken over het Eigen risico en fysiotherapie in 2013.