Het besturen van een vereniging vergt effectieve interne- en externe communicatie. Internet speelt daarbij een rol die steeds belangrijker wordt. Dankzij de opkomst van smartphones en social media verloopt communicatie via internet sneller en effectiever. Ook bij MSC.

Het is nog niets eens zo gek lang geleden dat bij MSC, net als bij veel andere verenigingen, afscheid is genomen van het clubblad. Meer dan zeventig jaar was het blad De MSC’er het communicatiemiddel van de vereniging. De komst van internet en de daarbij horende veranderingen, hebben de ondergang ingeleid van het traditionele verenigingsorgaan. De actualiteit bleef achter. Het informeren van leden gaat tegenwoordig veel sneller. Internet, e-mail, Twitter, Facebook, You Tube en via de MSC App op de smartphone.

Veel verschillende communicatiekanalen dus, maar hoe zorg je dat iedereen op gelijke wijze geïnformeerd wordt? Want hoe blijven leden op de hoogte die niet beschikken over Twitter, Facebook of een smartphone? Daar moet je goed over nadenken. En dat is bij MSC gebeurd. Door de verschillende communicatiemiddelen met elkaar te verbinden, wordt iedereen op dezelfde wijze geïnformeerd. Berichten die op de website geplaatst worden, gaan rechtstreeks door naar de MSC App. Twitterberichten van de vereniging worden ook geplaatst op de website. Dus ook leden die geen Twitter gebruiken, hoeven geen tweets te missen.

Effectieve interne- en externe communicatie. Ook in de komende jaren zal er nog veel gaan veranderen, maar één ding is zeker: MSC gaat met de tijd mee!

Wil ook jij een rol spelen in de communicatie bij MSC? Meld je dan aan door een email te sturen naar: vicevoozitter@mscmeppel.nl