Komt vrienden laat het horen
het lied dat ons bekoort.

Laat het maar da’vrend schallen
tot aan het verste oord.

Het lied van sport en vriendschap,
van liefde en van trouw.

Waarvoor wij allen strijden
’t zij jongen, man of vrouw. (2x)

Al was ’t begin somd moeilijk,
wij streden jaar op jaar.

En hielden steeds tezamen
de banden bij elkaar.

Wij hebben saam gevochten
in voorspoed en in vree.

Wij zijn de stoere mannen/vrouwen
van Sportclub MSC. (2x)

Ook nu willen wij strijden
met kampioenengeest.

Ons willen wordt nu kunnen
promotie niet gevreesd.

Komt mannen draalt niet langer,
pakt aan, komt nu te pas.

Dan wordt na al je werken,
MSC weer hoofdklas. (2x)