Op initiatief van de besturen van MVV Alcides, MSC en FC Meppel houden deze Meppeler voetbalclubs komende maandagavond – gelijktijdig vanaf 19.30 uur, maar wel afzonderlijk voor hun leden – een informatieve online-presentatie over het eindrapport dat de Begeleidingscommissie Samenwerking heeft samengesteld.

De link naar de online-presentatieavond is dinsdag per e-mail verstuurd aan alle leden van de drie verenigingen. Voor de duidelijkheid: er wordt komende maandag zéker nog niet gestemd. Daarvoor moeten eerst nog wel wat horden worden genomen.

BENT U LID VAN MSC EN HEEFT U GEEN UITNODIGING MET LINK VIA E-MAIL ONTVANGEN, STUUR DAN EEN E-MAIL NAAR INFO@MSCMEPPEL.NL. DAN WORDT DE LINK ALSNOG VERSTUURD!

Verwarring

Het bedrijf dat deze online-presentatie mogelijk maakt, heeft echter nogal wat verwarring gesticht door in de begeleidende mail iedereen een ‘stem’ te geven. Daarmee wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er nu al zou moeten worden gestemd over een samenwerking dan wel fusie tussen de drie Meppeler clubs. Een échte stemming onder de leden lijkt op dit moment nog ver weg.

Ook de term ‘Online ALV’ in de mail schept verwarring, want het gaat maandagavond niet om een algemene ledenvergadering (ALV), maar om een puur informatieve avond. Vragen als ‘Hoe is dit eerste rapport tot stand gekomen?’ worden dan beantwoord.

Het eindrapport is sinds afgelopen zaterdag trouwens beschikbaar gesteld voor de leden, via de websites van de drie clubs. Leden die prangende vragen hebben, moeten deze vóór komende vrijdag naar het desbetreffende e-mailadres sturen.

Voorstel

Na de presentatieavond van komende maandag is het de bedoeling dat de besturen van Alcides, FC Meppel en MSC een voorstel voorbereiden over ‘hoe nu verder’. Dit voorstel wordt tijdig bekendgemaakt en kan dan op maandag 19 april als de drie verenigingen – ook dan afzonderlijk, maar wel op hetzelfde moment – hun online-ALV houden, ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Mochten de leden het voorstel goedkeuren, dan ontstaat er waarschijnlijk een ‘fusiecommissie’ die alles letterlijk tot in detail gaat uitzoeken.

Positief

Het onderzoek van de Begeleidingscommissie Samenwerking was een vervolg op de vorig jaar gehouden enquête, waarbij veruit de meeste leden van de drie verenigingen positief bleken over een eventuele samenwerking.

De commissie bestond naast voorzitter Jan van Driel, commissielid Harry Been en secretaris Floris van Es (alle drie onafhankelijk) uit Mas Boom en Thomas Bos (namens Alcides), Willem Hein en Frans Donders (namens MSC), en Adriaan de Jonge en John Slagter (namens FC Meppel).

Op basis van de onderzoeksgegevens zijn deze commissieleden ervan overtuigd geraakt dat een fusie tussen de drie Meppeler voetbalverenigingen een goede kans van slagen heeft.