Hoe word ik lid van MSC

Je kunt lid worden van voetbalvereniging MSC door het ingevulde aanmeldformulier inclusief een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen naar.

Ledenadministratie MSC
Postbus 169
7940 AD Meppel

Het aanmeldformulier mag ook via e-mail gestuurd worden. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te zenden!

Arjan Mauritz

Arjan Mauritz

Functie:
Contributies
Telefoonnummer:
06-12317029 
E-mailadres:
contributieadmin@mscmeppel.nl 
Charlotte Brandsma

Charlotte Brandsma

Functie:
Lidmaatschap en contributie
Telefoonnummer:
06 - 21248634 
E-mailadres:
ledenadministratie@mscmeppel.nl 
  • De contributie van  de Meppeler Sport Club wordt jaarlijks, zoals in de algemene ledenvergadering besloten, geïndexeerd op basis van cijfers van het CBS. Het bestuur kan zelf besluiten de contributiebedragen af te ronden op hele bedragen.
  • Jongens en meisjes vanaf 10 jaar die lid willen worden van de Meppeler Sport Club moeten bij hun aanmelding ook een geldige pasfoto inleveren bij de ledenadministratie. Deze foto is bedoeld voor de KNVB-spelerspas.
  • Spelende leden betalen per seizoen 24 euro voor het MSC Kledingfonds. In ruil hiervoor krijgt de speler de beschikking over een MSC-shirt, korte sportbroek en een paar voetbalkousen (éénmalig !!).
  • Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, (dus na 1 juli van een lopend seizoen!!), blijft de contributie voor het lopende seizoen (van 1 juli tot 30 juni) verschuldigd.
  • Opzegging van het lidmaatschap van de Meppeler Sport Club dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie (ledenadministratie@mscmeppel.nl).
  • Adreswijzigingen dienen doorgegeven te worden bij de ledenadministratie van de Meppeler Sport Club. Dat kan zowel schriftelijk als per e-mail.

Ledenadministratie MSC

Postbus 169

7940 AD  Meppel

N.B.: opzeggingen die aan andere adressen dan aan dat van de ledenadministratie zijn gericht, worden als niet ontvangen beschouwd.