Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het DB inclusief de voorzitters van commissies Voetbalzaken, Jeugd, Commerciële Zaken, Algemene Voetbalzaken en Clubhuis en Accommodatie. Het algemeen bestuur komt elke laatste donderdag van de maand om 19.30 uur bijeen tijdens een informerende bijeenkomst.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur van MSC legt eén keer per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid. Dat gebeurt tijdens de ledenvergadering die in het najaar wordt gehouden. Tijdens deze vergadering licht de penningmeester de cijfers over het voorbije verenigingsjaar (van juli t/m juni) toe en wordt de begroting voor het nieuwe (dan al wel begonnen) seizoen begonnen.

Bestuur Meppeler Sport Club

Arjan Jonkers

Arjan Jonkers

Functie:
voorzitter
Telefoonnummer:
06 – 31919396 
E-mailadres:
voorzitter@mscmeppel.nl 
Bart Kattenberg

Bart Kattenberg

Functie:
vicevoorzitter
Telefoonnummer:
06-13436497 
E-mailadres:
vicevoorzitter@mscmeppel.nl 
Jeanet Veldman

Jeanet Veldman

Functie:
secretaris
Telefoonnummer:
06-24117889 
E-mailadres:
secretaris@mscmeppel.nl 
Jelte Dubbelboer

Jelte Dubbelboer

Functie:
financiën
Telefoonnummer:
06-19479450 
E-mailadres:
penningmeester@mscmeppel.nl 
Erwin Stephan

Erwin Stephan

Functie:
technische zaken
Telefoonnummer:
06-81439088 
E-mailadres:
tz@mscmeppel.nl 
Daniël de Wit

Daniël de Wit

Functie:
algemene zaken en kleding
Telefoonnummer:
06-20624255 
E-mailadres:
kleding@mscmeppel.nl