Missie van de Meppeler Sport Club

De Meppeler Sport Club wil een spraakmakende amateurvoetbalclub in Meppel zijn, spelend op het hoogst bereikbare niveau, waarbinnen de vrijwilliger als grootste sponsor geldt. Een centrale plaats voor de jeugd, een duidelijk herkenbare positieve clubcultuur en actieve sportbeoefening voor velen vormen de basis voor de maatschappelijke functie van de Meppeler Sport Club. Naast het behalen van sportieve resultaten moeten de leden van de Meppeler Sport Club bij MSC gezelligheid vinden en zich betrokken voelen bij de vereniging.

 

Visie van de Meppeler Sport Club

MSC wil de vereniging zijn waar op het hoogst haalbare niveau wordt gevoetbald en waar alle leden naar eigen vermogen optimaal kunnen presteren. De vereniging dient dit te realiseren door middel van een gezonde financiële situatie. Naast het behalen van sportieve resultaten wil MSC haar leden gezelligheid bieden waarbij een ieder zich houdt aan de vastgestelde normen en waarden van de maatschappij en het voetbal in het bijzonder. Met de combinatie van sportieve resultaten, gezelligheid en vastgestelde gedragsregels wil MSC een grotere mate van betrokkenheid met een groter ledental bewerkstelligen.

 

Strategie van de Meppeler Sport Club

MSC wil haar leden op ieders niveau faciliteren om zodoende een ieder te laten presteren op zijn/haar hoogst haalbare niveau. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen prestatieteams en recreatieteams. Uitgaande dat ook de recreatieteams de intentie hebben om elke wedstrijd te willen winnen zal dat laatste een vereiste zijn van prestatieteams. Prestatieteams zullen meer gefaciliteerd worden met gediplomeerde trainers.

Naast het behalen van sportieve resultaten moet er altijd gelegenheid zijn voor het vinden van de gezelligheid. Dit kan zijn in het clubhuis, tijdens de wedstrijden maar ook bij de talrijke activiteiten die de club kent. De gedragsregels die binnen MSC zijn vastgesteld moeten bij alle leden, ouders van jeugdleden en overige betrokkenen bekend zijn. Gezamenlijk zal er op moeten worden toegezien dat ze worden nageleefd. MSC zal het overtreden van deze regels moeten sanctioneren wat er uiteindelijk toe moet leiden dat alle leden zich prettig voelen binnen de club.

MSC zal nog meer moeten uitstralen waar ze voor staat en de veelheid aan zaken die ze te bieden heeft. Daardoor moet een grotere groep zich betrokken en verantwoordelijk voelen bij het reilen en zeilen van de voetbalclub.