Niet altijd was er MSC. Maar, wanneer en hoe kwam voetbal dan naar Meppel? Daarover vertelde de 83-jarige heer, D. van Straaten in de jaren zestig.

‘Onder de leerlingen die aan het eind van de 19e eeuw naar de Rijks-Hogereburgerschool gingen, kwamen er verscheidene uit de plaatsen Steenwijk en Hoogeveen. Uit Steenwijk kwam Hein Kamp, een kleinzoon van een gepensioneerde predikant die op het Zuideinde woonde; op de plek waar later de Nederlandse Middenstandsbank was gevestigd. Op een keer – het was 1895 – nam Hein zijn verjaardagscadeau mee naar school: een gloednieuwe voetbal. Zoiets hadden zijn vriendjes in Meppel nog nooit gezien.

Met bal en wat aanwijzingen trok een groep jongens naar een – nauwelijks voor voetbal geschikt – stuk grasland aan de zuidzijde van de Stationsweg. Toen heette dit nog Reestlanden, later werd het omgetoverd in het Wilhelminapark. Van voetbal was eigenlijk nog geen sprake; het gras werd vaker geraakt dan de bal.

Maar blijkbaar smaakte deze eerste oefening naar meer. Al snel werd een club opgericht, die de naam M.F.C. (ongetwijfeld de afkorting van ‘Meppeler Football Club’) kreeg. Maar … met een vereniging zijn kosten gemoeid en dus werd een intekenlijst gemaakt waarop vrienden, bekenden en andere welwillenden zich konden inschrijven als donateur. Jozef Wolff – toen woonachtig in het Wilhelminapark – had blijkbaar een goed handschrift, want hij was degene die het concept in een keurig net handschrift op een groot stuk papier mocht schrijven. Van Straaten: ‘We hadden succes, niet alleen met onze lijst maar ook met onze club, waarin zich al spoedig heel wat leden als echte balvirtuozen ontpopten, op het door ons gehuurde terrein achter de speeltuin van Rumpt (Staphorsterweg, later Werkhorst). Voor we naar Rumpt trokken hebben we nog even gespeeld op een terrein ter hoogte van de fabriek van Brocades & Stheeman. Bij Rumpt was het drinkwater uut de pompe zo slecht van smaak (zeker te veel ijzeroer in de grond) dat we wel genoodzaakt waren af en toe spuitwater te kopen. Het kostte wel is waar slechts 5 cent per glas, maar dat lieten onze zakcenten maar amper toe.’

Wie speelden er in het team van M.F.C.? Een paar namen: Bartus Temmink, Fr. Pasman, Albert Keus en Henri Engels.  In de eerste jaren beperkte het stel zich tot het oefenen, om de techniek van het edele voetbalspel onder de knie te krijgen. Geen competitie, maar wel af en toe een vriendschappelijke wedstrijd tegen de leerlingen van de Tuinbouwschool uit Frederiksoord. Vanaf 1897 ging men over tot het spelen van voetbal in competitieverband.’

Hoe dat verder is verlopen? Helaas kon de heer Van Straaten daarover geen uitsluitsel geven, omdat hij Meppel toen de rug toekeerde. Hij kreeg werk in Haarlem. Restte hem nog een herinnering aan deze eerste voetbalvereniging uit Meppel.

‘Ik herinner me dat ik in 1903 nog eens naar Assen ben gereisd om daar M.F.C. te helpen [blijkbaar waren er nog wel eens personele problemen, TR] in een wedstrijd tegen Achilles, welke wedstrijd echter afgelast bleek, zodat ik evenals Ewold Pasman (toen volontair op een boterfabriek bij Leeuwarden) een vergeefse reis maakte.’

Tijdens de mobilisatie – 1914-1918 – verdween MFC. Inmiddels waren er nieuwe clubs bijgekomen, waaronder Alcides dat in 1907 werd opgericht. Maar, was M.F.C. eigenlijk wel de eerste voetbalclub in Meppel. Volgens deskundigen waren er eerst nog clubs met namen als Christiaan de Wet en Louis Botha. Namen die niet iedereen evenveel zeggen. Ze waren ontleend aan generaals, die in de Transvaalse Vrijheidsoorlog tegen de Engelsen vochten en in ons land heel populair waren. De club M.F.C. zou ontstaan zijn uit Christiaan de Wet.

Een andere club in Meppel droeg de naam: P.H. Men speelde in een geel-zwart gestreept shirt op Hesselingen. Leden waren onder andere de jongens Bloksma, Bakker en Eleveld. Dan was er nog P.J., een vereniging van HBS-leerlingen; DOS, een vereniging die later op ging in Alcides en in een oranje shirt aan de Steenwijkerstraatweg speelde. Ook bestond een vereniging die niet in competitieverband uit kwam, gevormd door leden van andere verenigingen. Zij oefenden op een terrein bij de watertoren. En tenslotte waren er nog de nodige buurtclubs. Voorwaarts, bestaande uit jongens die in de Indische buurt woonden. VIOD dat speelde op een terrein aan de Ezingerweg en Quick, bestaande uit leden van de gelijknamige gymnastiekvereniging.

Maar dat is inmiddels allemaal geschiedenis geworden. De realiteit is, dat MSC, Alcides en FC Meppel al jarenlang de dienst uit maken in voetballend Meppel.

Thijs Rinsema