Al meer dan een eeuw Sportief & Spraakmakend
Realisatie
door:
Interwijs B.V.

Bestuur Meppeler Sport Club

»»Bestuur Meppeler Sport Club
Bestuur Meppeler Sport Club 2018-02-02T15:55:45+00:00

De Meppeler Sport Club kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur. Het DB bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en voorzitter Voetbalzaken. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het DB inclusief de voorzitters van commissies PR, Activiteiten, Commerciële Zaken, Technische Voetbalzaken, Algemene Voetbalzaken, Organisatorische Voetbalzaken, Clubhuis en Accommodatie en Scouting.

Het Dagelijks Bestuur vergadert eens per twee weken op maandagavond, het Algemeen Bestuur komt elke laatste donderdag van de maand bijeen tijdens een informerende bijeenkomst.

De ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het Algemeen Bestuur van MSC legt eén keer per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid. Dat gebeurt tijdens de ledenvergadering die in het najaar wordt gehouden. Tijdens deze vergadering licht de penningmeester de cijfers over het voorbije verenigingsjaar (van juli t/m juni) toe en wordt de begroting voor het nieuwe (dan al wel begonnen) seizoen begonnen.

Bekijk het actueel overzicht van de samenstelling van het Algemeen Bestuur van MSC.

Sponsors
Meld je aan voor de MSC Nieuwsbrief: