Organisatie Jeugd MSC-Amslod Meppel

MSC-Amslod probeert zoveel mogelijk structuur te bieden en te streven naar (voetbal)plezier! Winnen is belangrijk, maar goed leren voetballen in een veilig en plezierig leerklimaat staat bij ons centraal.
Onze jeugdafdeling is opgedeeld in een drietal secties: de Onderbouw, de Middenbouw en de Bovenbouw. De coördinatie van de gang van zaken ligt per sectie bij een tweetal rollen, de Technisch Coördinator en de Organisatorisch Coördinator.

Technisch Coördinator (TC)
Een TC gaat over het voetbaltechnische gebeuren binnen de sectie en schakelt met de trainers. De taak om overkoepelend in de gaten te houden of de drie TC’s de juiste dingen doen, is toebedeeld aan de Lead TC.

Organisatorisch Coördinator (OC)
Een OC gaat over de coördinatie van ‘alles om het voetbalinhoudelijke heen’. De OC schakelt primair met de leiders per sectie en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw
Onder de Onderbouw vallen de Ukkies en de Minidivisie, evenals de leeftijdscategorieën JO8 tot en met JO11. Omdat de Onderbouw een relatief omvangrijke sectie is, zijn hier twee OC’s actief: een voor de Ukkies/Minidivisie en een voor de JO8- t/m JO11-teams. Het voetballeerplan start in de JO8-categorie. Daarvóór zijn trainingsmethodieken en spelsystemen nog niet echt relevant. Het beschouwingsgebied van de TC van de Onderbouw begint dan ook bij JO8.

De Middenbouw omvat de leeftijdscategorieën JO12 tot en met JO15 en de Bovenbouw de categorieën JO16 tot en met JO19. Vanaf de JO19-categorie stromen de spelers door naar de senioren. Dit doorstromingsproces nemen we zeer serieus. Ons motto is dat je een leven lang bij MSC-Amslod kunt voetballen. Een goed georganiseerde overgang van de junioren naar de senioren is daarom belangrijk.

Interne scouting
Per sectie is een aantal interne scouts actief (in principe drie). Deze scouts volgen de ontwikkeling van de spelers en speelsters en sparren met de trainers. Op basis van alle gedurende een seizoen verzamelde input worden jaarlijks in de periode mei/juni de teamindelingen voor het nieuwe seizoen opgesteld. Voor de keepers is er een aparte interne scout aangesteld.

Voetballeerplan
Als we het bij MSC-Amslod hebben over ‘De Jeugd’, hebben we het niet slechts over een afdeling, maar vooral ook over opleiding. Daarom maken we gebruik van een specifiek voetballeerplan. De Organisatorisch HJO ziet erop toe dat over de gehele jeugdopleiding heen de in het jeugdvoetbalbeleidsplan vastgelegde (en door het Jeugdbestuur geaccordeerde) afspraken worden nagekomen. Het Jeugdbestuur vaardigt het jeugdvoetbalbeleid uit en is verantwoordelijk voor het maken van strategische keuzes.

Hieronder ziet u het schematisch overzicht van deze organisatie. 
Zoals in de inleiding reeds aangegeven: Winnen is belangrijk, maar goed leren voetballen in een veilig en plezierig leerklimaat staat bij MSC centraal!

Henk Niestijl
Organisatorisch Hoofd Jeugdopleiding MSC-Amslod

 

Contactgegevens

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Organisatorisch Hoofd Jeugdopleiding Henk Niestijl organisatorisch-hjo@mscmeppel.nl 06-23796907
Lead Technisch Coördinator Wim van Keulen lead-tc@mscmeppel.nl 06-48777513
Interne scouting Diverse interne-scouting@mscmeppel.nl  
Onderbouw
   Organisatorisch Coördinator Ukkies/Minidivisie Marius van Dijk marius.van.dijk@hotmail.com 06-48804746
   Organisatorisch Coördinator JO8 t/m JO11 Wilco Mintjes w.mintjes@gmail.com 06-25405031
   Technisch Coördinator JO8 t/m JO11 Sucattin Ata sucattinata@icloud.com 06-25092565
Middenbouw
   Organisatorisch Coördinator JO12 t/m JO15 Roel Kalsbeek kalsbeek49@planet.nl 06-20410076
   Technisch Coördinator JO12 t/m JO15 Harco Schuring harcomsc@outlook.com 06-41963540
Bovenbouw
   Organisatorisch Coördinator JO16 t/m 19 Erwin Stephan
erwin@drukkerijvandijk.nl 06–81439088
   Technisch Coördinator JO16 t/m 19 Guido Broers gbroers@hotmail.com 06-83442444