Organisatie Jeugd MSC Meppel

MSC probeert zoveel mogelijk structuur te bieden en te streven naar (voetbal)plezier! Winnen is belangrijk, maar goed leren voetballen in een veilig en plezierig leerklimaat staat bij ons centraal.
Onze jeugdafdeling is opgedeeld in een drietal secties: de Onderbouw, de Middenbouw en de Bovenbouw. De coördinatie van de gang van zaken ligt per sectie bij een tweetal rollen, de Technisch Coördinator en de Organisatorisch Coördinator.

Technisch Coördinator (TC)
Een TC gaat over het voetbaltechnische gebeuren binnen de sectie en schakelt met de trainers. De taak om overkoepelend in de gaten te houden of de twee TC’s de juiste dingen doen, is toebedeeld aan de Lead TC.

Organisatorisch Coördinator (OC)
Een OC gaat over de coördinatie van ‘alles om het voetbalinhoudelijke heen’. De OC schakelt primair met de leiders per sectie en is het eerste aanspreekpunt voor ouders.

Onderbouw, Middenbouw en Bovenbouw
Onder de Onderbouw vallen de Ukkies en de Minidivisie, evenals de leeftijdscategorieën JO8 tot en met JO12. Omdat de Onderbouw een relatief omvangrijke sectie is, zijn hier twee OC’s actief: een voor de Ukkies/Minidivisie en een voor de JO8- t/m JO12-teams. Het voetballeerplan start in de JO8-categorie. Daarvóór zijn trainingsmethodieken en spelsystemen nog niet echt relevant. Het beschouwingsgebied van de TC van de Onderbouw begint dan ook bij JO8.

De Middenbouw omvat de leeftijdscategorieën JO13 tot en met JO15 en de Bovenbouw de categorieën JO16 tot en met JO19. Vanaf de JO19-categorie stromen de spelers door naar de senioren. Dit doorstromingsproces nemen we zeer serieus. Ons motto is dat je een leven lang bij MSC kunt voetballen. Een goed georganiseerde overgang van de junioren naar de senioren is daarom belangrijk.

Interne scouting
Per sectie is een aantal interne scouts actief (in principe drie). Deze scouts volgen de ontwikkeling van de spelers en speelsters en sparren met de trainers. Op basis van alle gedurende een seizoen verzamelde input worden jaarlijks in de periode mei/juni de teamindelingen voor het nieuwe seizoen opgesteld. Voor de keepers is er een aparte interne scout aangesteld.

Voetballeerplan
Als we het bij MSC hebben over ‘De Jeugd’, hebben we het niet slechts over een afdeling, maar vooral ook over opleiding. Daarom maken we gebruik van een specifiek voetballeerplan. De HO (hoofd opleiding) ziet erop toe dat over de gehele jeugdopleiding heen de in het jeugdvoetbalbeleidsplan vastgelegde (en door het Jeugdbestuur geaccordeerde) afspraken worden nagekomen. Het Jeugdbestuur vaardigt het jeugdvoetbalbeleid uit en is verantwoordelijk voor het maken van strategische keuzes.

Het MSC Opleidingsplan kunt u hier downloaden: MSC Opleidingsplan v1.0

Hieronder ziet u het schematisch overzicht van deze organisatie. 
Zoals in de inleiding reeds aangegeven: Winnen is belangrijk, maar goed leren voetballen in een veilig en plezierig leerklimaat staat bij MSC centraal!

Marco de Grip
Hoofd Opleiding MSC

 

 

Contactgegevens

Functie Naam E-mailadres Telefoonnummer
Hoofd Opleiding Marco de Grip organisatorisch-hjo@mscmeppel.nl 06-51061523
Lead Technisch Coördinator Wim van Keulen lead-tc@mscmeppel.nl 06-48777513
Lead Scouting Martin van der Sommen interne-scouting@mscmeppel.nl 06-51001681
Onderbouw
   – Organisatorisch Coördinator Ukkies/Minidivisie Marius van Dijk marius.van.dijk@hotmail.com 06-48804746
   – Organisatorisch Coördinator JO8 t/m JO12 Ilona de Groot ilonadegroot05@gmail.com 06-82821041
   – Technisch Coördinator JO8 t/m JO12 Sucattin Ata sucattinata@icloud.com 06-25092565
Middenbouw / Bovenbouw
   – Organisatorisch Coördinator JO13 t/m JO19 Henk Niestijl secretaris-jb@mscmeppel.nl 06-23796907
   – Technisch Coördinator JO13 t/m JO19 Johnny Tanalepy johnny.tanalepy@gmail.com 06-81053873