Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker ook voor MSC. De groei van het aantal jeugdleden is een aantal jaren erg groot geweest. Dat is uiteraard een goed teken en daar zijn we blij mee. Het is goed voor de toekomst van onze vereniging.

Op dit moment wordt er door heel veel vrijwilligers gewerkt aan het verstevigen van het fundament onder onze jeugdafdeling. De organisatie wordt verder geprofessionaliseerd en dat komt natuurlijk ten goede van onze voetballende jeugdleden.

Met een groot aantal vrijwilligers, een technische- en organisatorische commissie en een beperkt aantal velden organiseren we inmiddels voor meer dan 20 teams (Ukkies, pupillen en junioren, jongens en meisjes) wedstrijden voor verschillende competities en toernooien. MSC is een vereniging die door de inzet en positieve betrokkenheid van velen inmiddels een partij is waarmee serieus rekening gehouden wordt in de regio.

Natuurlijk kunnen er in een vrijwilligersorganisatie zaken verbeterd worden. De wedstrijdsecretaris en de technisch coördinatoren (TC’s) van de jeugd hebben de handen vol en zullen ondersteuning krijgen. De teamindeling is altijd – gezien het grote aantal talenten dat we aan boord hebben – geen makkelijke opgave. De indeling wordt daarom ook tussentijds nauwlettend in de gaten gehouden en waar nodig aangepast.

Als vereniging en dus ook de jeugd besteden we veel aandacht aan het gedrag, de samenwerking en de sfeer in elk team. Het maken en nakomen van duidelijke afspraken en correct gedrag op de velden en daarbuiten staan bij MSC hoog in het vaandel. MSC is een club die bekend wil staan als leuk en gezellig maar evenzeer als professioneel, sportief en correct.

Zijn er vragen of suggesties voor verbetering of wil je actief worden als vrijwilliger binnen de vereniging, neem dan contact met ons op: info@mscmeppel.nl