De Meppeler Sport Club kent een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur. Het DB bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het DB vergadert een keer per twee weken op maandagavond in het clubhuis.

De samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de Meppeler Sport Club is als volgt:

Dagelijks Bestuur MSC

Bart Kattenberg

Bart Kattenberg

Functie:
vicevoorzitter
Telefoonnummer:
06-13436497 
E-mailadres:
vicevoorzitter@mscmeppel.nl 
Henk Niestijl

Henk Niestijl

Functie:
Algemene Zaken
Telefoonnummer:
06 - 23796907 
E-mailadres:
vrijwilligerszaken@mscmeppel.nl 
John Spraakman

John Spraakman

Functie:
Financiën
Telefoonnummer:
06 - 41400600 
E-mailadres:
penningmeester@mscmeppel.nl 
Jan Schoemaker

Jan Schoemaker

Functie:
Secretaris
Telefoonnummer:
06 - 50671264 
E-mailadres:
secretaris@mscmeppel.nl 
Arjan Jonkers

Arjan Jonkers

Functie:
Voorzitter
Telefoonnummer:
06 – 31919396 
E-mailadres:
voorzitter@mscmeppel.nl