Vertrouwenscontactpersoon

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed en stimulerend sportklimaat. En hoe reageert een lid op ziekte of andere ellende in zijn of haar omgeving. Het bestuur van MSC probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ en/of ‘ongepast en ongehoord gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader in de persoon van Adri Braspenning een vertrouwenscontactpersoon aangesteld.

Leden en ouders van minderjarige leden respecteren over het algemeen elkaars grenzen. Grenzen die meestal heel vanzelfsprekend zijn, maar die af en toe expliciet gemaakt moeten worden omdat gedrag dat door een ander als ‘een leuke manier van omgaan’ wordt beschouwd voor een ander te ver gaat. Soms écht te ver. Wanneer een ander jou lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen.

Je kunt echter ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van MSC. Hij fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen te zoeken naar een oplossing. Soms kan dat een informele oplossing zijn, waarbij een vertrouwenscontactpersoon eventueel bemiddelt. Indien noodzakelijk of gewenst kan hij je ook door verwijzen naar een andere instantie. Bij meer extreme vormen van ongewenst gedrag kan een formele oplossing meer voor de hand liggen.

Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

MSC  wil een tak van sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak in het in stand houden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Hij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en evt. de bond) bij een incident binnen de vereniging. Maar Adri kan ook een vraagbaak zijn wanneer je, door welke omstandigheid dan ook, even niet lekker in je vel zit en dit met niemand anders wilt/kunt delen. Onze vertrouwenspersoon heeft een zwijgplicht (heeft daar ook een eed over afgelegd) en bij hem zijn jouw problemen dan ook veilig.

Landelijke wetgeving heeft bepaald dat sportverenigingen volgens de ARBO wet, een vertrouwenscontactpersoon kunnen aanstellen. Bij deze voldoet MSC aan de regelgeving vanuit de ARBO wet.

Adri Braspenning is te bereiken via:

vertrouwenspersoon@mscmeppel.nl of 06-55712555.