De ontwikkeling van Ezinge is volgens het college ‘in de wachtstand’ gezet in verband met de economische situatie op de kantorenmarkt. De verwachting is dat Ezinge zeker de komende acht jaar niet wordt aangepakt. Concreet betekent dit dat M.S.C.-Datell zich nog lang niet hoeft op te maken voor een verhuizing. Het Masterplan voor Ezinge dat een aantal jaren geleden met veel tam-tam werd aangekondigd en voor veel onrust zorgde onder de gebruikers van sportpark Ezinge, wordt niet openbaar gemaakt en moet volgens het college als ‘niet-geschreven’ worden beschouwd. De gebruikers van het sportpark hebben hun wensen voor de toekomst al in een eerder stadium aangegeven. De mening van MSC-datell is altijd geweest: als we gaan dan gaan we met zijn allen. Alcides presenteerde zeer ambitieuze plannen, maar inmiddels is gebleken de tijd die hierin gestopt is verloren tijd is geweest.
Het is het college van B en W van Meppel wel duidelijk dat binnen vier jaar de capaciteit van Sportpark Ezinge tekortschiet en ingrepen nodig zijn in de aantallen en de kwaliteit van de voetbalvelden. Dat kwam donderdagavond naar buiten tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Het Masterplan voor het Stationsgebied waar NS Vastgoed belangrijke grondposities heeft, kan de komende jaren wel worden ontwikkeld. Het wordt losgekoppeld van Ezinge met uitzondering van de realisering van de evenementen- en sporthal.

(bron: www.meppelercourant.nl)