De aanvoerders Eric-Jan Lijzen (Alcides) en Jeroen Kleene (MSC) overhandigden namens hun teams een cheque van 400 euro. De collecte langs het hoofdveld van MSC bracht 2.952 euro op, maar het bedrag kan nog veel verder oplopen omdat het bankrekeningnummer 126347093, ten name van Stichting Vrienden Hospice Eesinge Meppel en omstreken, van kracht blijft. De strijd gaat door.