De Ezingebuurt werd na het uitbreken van de brand afgezet. De vette, zwarte rook ontstond door het verbranden van het kunststof dat als isolatiemateriaal tussen de dikke muren van de vrieshallen dienst heeft gedaan. In de vrieshallen was geen materiaal aanwezig dat de rookontwikkeling verklaart. Het leek er even op dat door de rookontwikkeling de nabijgelegen A32 moest worden afgesloten, maar dat bleek niet nodig. Rijkswaterstaat hield de situatie ter plaatse in de gaten.
Burgemeester Jan Westmaas volgde de blussingswerkzaamheden op de voet. De snelle opschaling van de brand betekende dat vanuit Hoogeveen een coördinatiewagen van de brandweer naar de Ezingebuurt werd gedirigeerd.
Rond half elf liet Westmaas weten dat de brandweer de situatie volledig onder controle heeft. Bezoekers van de clinic van MSC konden het sportpark slechts verlaten via een smal toegangsweggetje. De normale toegang was afgesloten tijdens het nablussen.
De jubileumclinic van de Dames die voortijdig werd afgebroken, wordt binnekort opnieuw gedaan.