Het idee om hiermee een verloting onder de vrijwilligers te houden was dus al snel geboren. Naast de bedankbrief kreeg elke vrijwilliger een lot met een nummer waarop hij/zij een van deze prachtige prijzen kon winnen. Tijdens de oliebollenparty vond de trekking van de lotnummers plaats en was het een stormloop op de tafel waar alle prijzen uitgestald waren.

Aan het eind van deze gezellige middag bleven er natuurlijk heel wat prijzen liggen. Niet iedereen had er aan gedacht om het lotnummer mee te nemen en er was ook een groot aantal vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn op de oliebollenparty. Niet getreurd, de volgende gelegenheid om de prijzen op te halen was tijdens de nieuwjaarsreceptie. van 5 januari j.l. Ook toen maakten er velen van de gelegenheid gebruik om hun prijs op te halen.

Toch zijn er nog veel prijzen die niet opgehaald zijn. De gelegenheid om dit alsnog te doen is tijdens de thuiswedstrijden van het 1e team van MSC. Vraag dan naar Hans Veelo of Adri Braspenning. Wat de commissie Vrijwilligerswerk betreft is dit initiatief van een vrijwilligersverloting er een die voor herhaling vatbaar is.

Hier de namen van de winnaars en de lotnummers die nog niet zijn opgehaald:

1. Koos Olsder 203,

2. Nicole Rensen 219

3. Esmee Jobsis 298

4. Erik Snijder 361

5. Yvonne Zomerdijk 349

6. Nico Jordan 243

7. Karin Koelmans 110

8. Joost Vente 102

9. Stefan Mulder 320

10. Douwe Zagers 126

11. Selina Tien 103

12. Frank Steenhuisen 132

13. Bart Meijer 112

14. Guido Broers 150

15. Roelina Steenbergen 295

16. Maritha de Leeuw 312

17. Jan Willem van Dijk 173

18. Jan Sikkema 275

19. Jeroen de Jong 160

20. Chantal Baar 273

21. Wessel Steenhuisen 163

22. Marjan Kreeft  364

23. Evelien Koopmans 139

24. Stephan Besuijen 271