MEPPEL – `Eén enkel kunstgrasveld lost de ruimteproblemen op sportpark Ezinge niet op,‘ oordelen de besturen van drie Meppeler voetbalclubs. Bij een werkbezoek van het voltallige college aan sportpark Ezinge pleitten de drie voorzitters dinsdag daarom hartstochtelijk voor minstens twee kunstgrasvelden. `Het kunstgras wordt aangelegd op het huidige veld 6. Het nieuwe kunstgrasveld levert dus geen extra ruimte op,‘ verklaarde Henk- Wiebe van der Meulen van FC Meppel.
Sportpark Ezinge kampt al bijna tien jaar met ruimte gebrek. Zo‘n 2000 voetballers maken in het weekend intensief gebruik van de wedstrijdvelden, doorde weeks zijn de trainingsvelden elk avonduurtje bezet. . `De clubs zijn al bijna zover dat een ledenstop de enige verstandige oplossing lijkt. Want we weten niet meer waar we met de teams naar toe moeten. We staan met de rug tegen de muur,‘ aldus voorzitter Nico Krist van MSC – Antaris.
`Het echte probleem is dat er te veel sporters op een te kleine oppervlakte moeten spelen en trainen,‘ vatte burgemeester Jan Westmaas de kwestie samen.

Het college veronderstelt dat de aanleg van een kunstgrasveld al op korte termijn de ergste ruimtenood kan verhelpen. Het kunstgras kan immers intensiever en langer bespeeld worden, door alle voetbalclubs, zo redeneerde wethouder Egbert van Dijk. Binnenkort vraagt wethouder Egbert van Dijk de gemeenteraad 595.000 euro te investeren in nabije toekomst van sportpark Ezinge.
De voetbalclubs erkenden dinsdag dat het het huidige college met de toezegging van een kunstgrasveld en meer parkeerplaatsen de problemen op Ezinge ten minste serieus neemt. maar het is volgens hen niet genoeg. `Een kunstgrasveld is geen veld,‘ riepen de voorzitter in koor.

`Juist op de drukke zaterdag, als alle jeugdteams en de senioren van FC Meppel hun thuiswedstrijden spelen, wordt het een drukte van jewelste rond het ene kunstgrasveld. Vooral zaterdagclub FC Meppel is er misschien wat mee geholpen, maar wat lost het op voor zondagsclubs MSC en Alcides? Eén kunstgrasveld is geen structurele oplossing voor probleem. Het enige wat je misschien bereikt is dat MSC en Alcides vaker uitwijken naar kunstgras om hun eigen grasvelden te sparen,‘ voorzag voorzitter Henk- Wiebe van der Meulen van FC Meppel. Sommige delen van Ezinge zijn al buiten gebruik, terwijl de competitie nog niet is afgelopen.‘

Drie clubs één kunstgrasveld te laten delen is vragen om moeilijkheden, vinden de clubs. `Want wie gaat bepalen welk team wanneer van het kunstgrasveld kan spelen? Het zal de onderlinge verhoudingen op Ezinge onder druk zetten,‘ vreesde voorzitter Eric Grotens van Alcides. De vooronderstelling van Van der Meulen dat FC Meppel op zaterdag hoofdgebruiker zal zijn van het kunstgrasveld, werd door de andere twee voorzitters voor kennisgeving aangenomen. `Het kunstgrasveld ligt straks dan wel op FC Meppel-terrein, het zal toch wel bestemd voor álle Meppeler voetbalclubs,‘ verbeterde Eric Grotens zijn collega-voorzitter.

`Tot 2009 zal er alleen maar minder plek zijn op Ezinge,‘ waarschuwde Grotens. `Juist met het oog op de ontwikkelingen op Ezinge, de afbraak van de vrieshallen bijvoorbeeld, is een tweede veld een noodzaak. Die zouden de drie clubs écht lucht en ruimte geven.‘

(Bron: www.meppelercourant.nl Foto: Wilbert Bijzitter)