Als voetballer brak Harry ter Bruggen nooit echt door, maar hij had vele andere verdiensten voor MSC. Zo verrichtte hij veel werk in de kantine, was hij ‘kok’ tijdens verschillende edities van de Drentse Fiets4daagse en was hij ook jaren één van de drijvende krachten achter de zo succesvolle MSC Bingo. Daarnaast was hij altijd een trouw supporter bij zowel de uit- als thuiswedstrijden van MSC. 1.
Harry ter Bruggen was al drager van de gouden MSC-speld, die hij ontving van de supportersvereniging. Ook werd hij al eens gekozen tot ‘Werker van het Jaar’.
In september 2004 werd Harry, MSC’er in hart en nieren, benoemd tot Lid van Verdienste van de vereniging. In het bijzijn van zijn vriendin Ria werd hij door toenmalig voorzitter Nico Krist en secretaris Koos de Vos in het zonnetje gezet. Harry die kort daarvoor vanwege gezondheidsproblemen zijn vrijwilligerswerk bij MSC had moeten beëindigen, genoot destijds zichtbaar van de waardering voor zijn werk voor ‘zijn MSC’.
Met het heengaan van Harry heeft MSC opnieuw een MSC’er in hart en nieren verloren.