Jan Jonker die meer dan een decennia op fantastische wijze de penningen van de vereniging bewaakte, kan niet langer de motivatie opbrengen om dit te doen.

Het bestuur van MSC is nu op zoek naar een nieuwe man of vrouw die de plek van Jan wil in nemen. Gehoopt wordt tijdens de najaarsvergadering een opvolger te kunnen presenteren.

MSC is Jan veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de positie van penningmeester heeft ingevuld.