Justin hoorde vanmiddag dat een gratieverzoek werd toegekend door de KNVB. In samenwerking met MSC-sponsor Hogenkamp Advocaten diende Benjamins op persoonlijke titel een gratieverzoek in om toch weer in actie te mogen komen. Ondertussen werd ook een kort geding aangevraagd, mocht de KNVB dit verzoek niet toekennen. Een rechtsgang blijkt nu overbodig, nu de bond Benjamins gratie heeft verleend. ‘Ik ben zo blij, ik voel me net weer een klein kind’, zo reageerde Justin vanmiddag.

Justins oude club, SC Elim, zag een gratieverzoek voor een vijftal geschorsten, op formele gronden wél afgewezen worden. De KNVB gaf als motivatie de vierdeklasser niet als partij te zien in het proces.

Tweet