Voor de middag werden er vier ronden gespeeld. Daarna werd er genoten van de soep die de dames van de Supportersvereniging hadden klaargemaakt. Na de middag nogmaals vier kaartronden. Aan het einde hiervan kon de balans worden opgemaakt en kwam de volgende eindstand uit de bus.


1. Ap Schuphof
2. Jan de Vos
3. Dhr Terpstra

Gezien het gezellige verloop van deze dag heeft de Supportersvereniging besloten om hier een vervolg aan te geven en wel op 22 februari 2009. Alle kaarters hartelijk bedankt voor deze fijne dag en hopelijk tot de volgende keer.

Supportersvereniging MSC