Donderdagavond 3 juni kwamen in de Sponsorplaza van M.S.C.-Datell alle jeugdtrainers van het nieuwe voetbalseizoen bij elkaar voor de officiële kick-off (voor een volledig overzicht van welke trainers bij welk team horen zie artikel ‘Trainersstaf Jeugd M.S.C.-Datell definitief rond’).
Op deze avond, die door de Technische Jeugdcommissie was georganiseerd, waren zo’n beetje alle trainers aanwezig. De opening was in handen van Technisch Jeugdvoorzitters Harry Postma en Erik Kuurman. Zij gaven aan wat er allemaal op het programma stond. Hierna werd een kennismakingsronde gedaan. Alle trainers stelden zich voor en gaven aan met welk doel zij aan het nieuwe seizoen met hun team zouden beginnen. Zo gaf de ene trainer aan kampioen te willen worden met zijn team, terwijl de ander het plezier voorop stelde.
Na dit ‘rondje’ kreeg Eddie Kuik het woord. Eddie is sinds 1 juni van dit jaar officieel in dienst van de KNVB als regiocoach. Hiervoor was hij trainer en hoofd Opleidingen bij Alcides. In zijn nieuwe functie ondersteunt hij namens de KNVB 52 clubs op technisch en organisatorisch vlak. Ook wordt hij JPN-trainer van het team onder de 13 in de Regio Steenwijk, waar Meppel ook toe behoort.
Eddie gaat voor de trainers/leiders van M.S.C.-Datell een cursus, verdeeld over vier avonden, geven. Vanavond gaf hij aan wat hij allemaal zal doen op die cursus, wat hij onder het begrip ‘coachen’ verstaat en hoe een goede coach in zijn ogen moet functioneren.
Na de heldere uitleg van Eddie, kregen de Technische Jeugdcoördinatoren Rob Kollen en Marius van Dijk het woord. Rob gaf aan wat de belangrijkste speerpunten zullen zijn voor het nieuwe voetbalseizoen, voor wat betreft de jeugd van M.S.C.-Datell. Zo zal er meer aandacht besteed worden aan de overgang van jeugdspelers richting senioren. Er gaat in clusters getraind worden. Dit houdt in dat bijvoorbeeld alle F-teams op hetzelfde tijdstip trainen. Hierdoor kunnen de coaches van de F-teams onderling afspraken maken en veelvuldig overleggen. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van jeugdkeepers. Daarnaast zal er veel gedaan worden aan het omhoog krikken van het niveau van de verschillende spelers en teams.
Vervolgens kregen alle trainers een mapje uitgedeeld. Hierin zat alle informatie over hun aanstaande teams. Namen, adressenlijsten, trainingstijden, etc.
Na de officiële plichtplegingen kon er na afloop nog een drankje genuttigd worden in de kantine van het clubgebouw.