De maandag neergelegde voorstellen van het bestuur amateurvoetbal wijken op een aantal plaatsen af van de aanbevelingen die de projectgroep ‘Optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal’ op 29 februari deed over de vorming van drie topklassen. De clubs hebben straks de zekerheid dat er de eerste drie jaar geen extra veiligheidseisen aan de wedstrijden in de topklassen worden gesteld, een lichtinstallatie niet verplicht wordt en dat het aantal clubs dat uit de Jupiler League (eerste divisie van het betaalde voetbal) kan instromen met ingang van het seizoen 2010-2011 maximaal één is. Dat laatste was twee. ‘Het bestuur amateurvoetbal van de KNVB heeft goed naar de clubs geluisterd. De verplichting voor clubs in de topklasse tot het hebben van een lichtinstallantie is komen te vervallen. Dat was één van de grote struikelblokken tot dusverre’, aldus directeur amateurvoetbal Ruud Bruijnis. Als het plan op 31 mei wordt aangenomen spelen volgend seizoen 84 clubs in de hoofdklassen om promotie naar de nieuwe topklassen. In de lagere klassen geldt dat seizoen een extra promotieregeling om de opengevallen plaatsen in te nemen. De projectgroep ‘Optimalisering voetbalpiramide amateurvoetbal’ begon twee jaar geleden in opdracht van het bestuur amateurvoetbal met een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van twee of drie topklassen boven de huidige zes hoofdklassen.
Voor het eerste elftal van MSC-Antaris heeft de invoering van de Topklassen ook gevolgen. Mocht de invoering doorgaan dan zou het mogelijk betekenen dat de eerste zes ploegen in de eerste klasse in het seizoen 2008-2009 promoveren naar de Hoofdklasse.