De gebrekkige kwaliteit van de velden op Sportpark Ezinge is volgens wethouder Harm Jan Lanjouw een voortdurend probleem. Dat is vandaag te lezen in de Meppeler Courant. Volgens de wethouder is kunstgras de enige adekwate oplossing. `Dat kan ons redden,’.zei hij vorige week tijdens de raadsvergadering. CDA-raadslid Gerrit Kroes stelde de conditie van de velden aan de kaart. Velden worden nu reeds gesloten, waardoor het competitieprogramma noodgedwongen moet worden aangepast. Ook de onderhoudstoestand van de wetravelden, de combinatie van wedstrijd-en oefenvelden die intensief mogen worden bespeeld, is bedenkelijk, oordeelde Kroes. Hij stelde voor een onderzoek in te stellen naar de aanleg en financiering van kunstgrasvelden. De huidige toestand vraagt volgens het CDA om ingrijpende maatregelen.
Volgens Lanjouw is er de afgelopen jaren veel zorg en geld geïnvesteerd. De gemeente heeft regelmatig overleg met de verenigingen. Het leidt niet altijd tot bevredigende resultaten, zo gaf hij toe. De laatste forse investeringen betreffen renovatie van een aantal velden en de aanleg van wetravelden. Het duurt een aantal jaren voordat de kwaliteit van deze wetravelden op niveau is, aldus Lanjouw. De verenigingen kunnen daar moeilijk op wachten. Met het slot van de competitie en de periode van toernooien voor de boeg moeten velden op slot. Dat komt ook doordat het gebruik zeer intensief is, aldus Lanjouw. Het aantal teams van de drie voetbalclubs opgeteld zit het gebruik bijna aan de bovengrens. `Over een jaar of vijf komen er echt problemen. Wat ons dan alleen kan redden is kunstgras,’ aldus Lanjouw in de raad.
Het gebruik van kunstgras is niet aan beperkingen onderhevig. Spelen op kunstgrasvelden is in competitieverband bij de amateurs toegestaan. `Het kost wel een paar centen,’ stelde Lanjouw vast. Hij is ervan overtuigd dat er over een paar jaar op Ezinge kunstgrasvelden zijn.
In de raad werd 358.000 euro beschikbaar gesteld voor aanpassingen van sporthal Koedijkslanden in verband met het onderbrengen van RSG Stad en Esch ter vervanging van het afgebrande gymnastieklokaal aan de Zuiderlaan. De verzekeraar heeft een bedrag van 318.000 euro uitgekeerd. Van dit bedrag worden ondermeer akoestische maatregelen, uitbreiding van de kleedkamers en de docentenkamer en de aanvullende inrichting worden bekostigd.
Jan van Klinken (PvdA) signaleerde een tekort aan beschikbare uren voor het gebruik van overdekte sportvoorzieningen na het wegvallen van het gymnastieklokaal aan de Zuiderlaan. Ook door de komst van de woonwijk Berggierslanden moet naar de beschikbare capaciteit worden gekeken. De gemeente doet dat bij het samenstellen van een nieuwe Sportnota, aldus wethouder Lanjouw.