De Ledenadministratie is vanaf heden overgenomen door Charlotte Brandsma. Charlotte wordt hierin bijgestaan door Edwin van der Windt die verantwoordelijk wordt voor de ledenpassen en Ellen Veenema die het debiteurenbeheer doet en backup is voor alle werkzaamheden. De mobiele nummers waarop bovenstaande vrijwilligers bereikbaar zijn:
 
Naam:                               Mob. nummer:
Charlotte Brandsma           06-21248634
Ellen Veenema                   06-10542580
Edwin van der Windt         06-15947101
 
Het e-mailadres voor aanmeldingen, -afmeldingen en mutaties is: ledenadministratie@mscmeppel.nl
 
Op dit moment is het team druk met het omzetten van de ledengegevens van het huidige systeem naar Sportlink. Sportlink is een databaseprogramma waar ook de financiële administratie van MSC in zit. Op 25 april vindt de eerste inning van ledengelden plaats via Sportlink. We gaan er van uit dat dit naadloos verloopt. Mochten er toch onvolkomenheden zijn, willen jullie dat melden bij Charlotte via e-mail: ledenadministratie@mscmeppel.nl.
 
Tijdens een volgende fase willen we de database verder uitbouwen met e-mailadressen en andere relevante gegevens die bekend zijn bij ons.
Aan iedereen het verzoek om communicatie te laten plaatsvinden via de e-mail.
 
Hartelijk dank,
De financiële commissie.