Alle leden van de supportersvereniging zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. De meeste leden hebben hierover thuis bericht ontvngen, maar per abuis is een ongecorrigeerde versie van de agenda meegezonden en ontbrak ook het aanvangstijdstip. Op de agenda staan maandag onder meer het financieel verslag, de samenstelling van het bestuur en het verslag van de gehouden acties.

Agenda ALV-supportersvereniging MSC 13-04-2015