In een uitstekend gevuld clubhuis heeft voorzitter Henk Veenema zondag de aanwezige leden, sponsoren en vrijwilligers de nieuwjaarswens van het bestuur overgebracht. In zijn nieuwjaarsrede keek de voorzitter nog even achterom richting 2007 om vervolgens vooruit te blikken naar het nieuwe jaar. Het meest in het oog spingende dat de voorzitter te melden had ging over de toekomst van sportpark Ezinge. Het besturu van MSC-Antaris is namelijk van mening dat Alcides alleen maar voor ‘eigen gewin’ gaat. ‘In de maand december is het rapport van de KNVB definitief geworden. Hierin staat duidelijk hoe de situatie is en wat er moet gebeuren om dat te verbeteren. Het gaat dan om de situaties van kleedkamers en velden. In het rapport staan 2 opties benoemd die de situatie van de velden moeten verbeteren. Er wordt sowieso gesproken over 2 kunstgrasvelden. 1 veld op de oefenhoek waar FC Meppel traint (direct bij binnenkomst op Ezinge rechts). Het 2e Kunstgrasveld is momenteel onderwerp van discussie. De ene optie is veld 10, maar de andere optie is veld 6 (door Alcides ingebracht). Als clubs zijn we het er niet over eens. FC Meppel en MSC zitten op 1 lijn (veld 10) en Alcides gaat voor veld 6. De gemeente heeft nog geprobeerd om twee bestuursleden van Alcides te overreden, maar zonder succes. Wanneer je objectief de situatie bekijkt dan is het logisch dat veld 10 kunstgras wordt. De problematiek bij ons is vele male groter dan bij Alcides die ook nog eens vergroting van hun trainingsaccommodaties krijgt en qua aantal oefenvelden dus goed zit. Persoonlijk had ik ook hogere verwachtingen van de term samenwerking van de 3 voetbalverenigingen. We hebben goede contacten, met name met Alcides. Samenwerking is m.i. ook dat je de ander wat gunt als daar de problematiek het grootst is en daar zelf wat voor in wilt leveren. Alcides kiest echter voor eigen gewin en dat terwijl hun optie alleen maar gaat om kwaliteit en niet om onze problematiek van aantallen. De huidige patstelling kan echter wel eens vertragend werken en ik spreek de hoop uit dat de Gemeente daadkrachtig over gaat tot het nemen van een besluit, het gaat per slot van rekening om hun velden.’