Op maandagavond 6 juni vond er een succesvolle kick-off plaats van het nieuwe voetbalseizoen voor de jeugdteams van M.S.C.-Datell. Niet alleen de enorm hoge opkomst van leiders en trainers droeg bij aan dit succes, maar ook de positieve sfeer die er heerste tijdens deze avond. De officiële kick-off van het nieuwe voetbalseizoen werd gegeven door de Technische Jeugd Commissie (TJC). Voorzitters Harry Postma en Erik Kuurman zaten de vergaderingen voor waarin in twee sessies met de leiders van het huidige seizoen en de jeugdtrainers van het nieuwe seizoen werd geëvalueerd en vooruitgeblikt.
Uiteraard kwamen de zeer succesvolle prestaties van bijna alle jeugdteams van M.S.C.-Datell bij iedere leider en trainer weer naar voren. Maar niet alleen werd er teruggeblikt op de sportieve prestaties. Ook spraken de coaches lovende woorden over de bereidheid van vele ouders voor wat betreft vervoer bij uitwedstrijden en hun support tijdens wedstrijden. Maar ook zaken als de goede onderlinge sfeer in bijna alle teams kwam aan de orde. Allemaal zaken die misschien zelfs wel hebben bijgedragen aan de successen van de jeugdteams.
De TJC maakte duidelijk op deze voet verder te willen gaan in het komende seizoen. Alle standaardteams spelen dan in minimaal de eerste klasse en dat moeten de teams vol blijven houden. Ook gaf de TJC de speerpunten voor volgend seizoen prijs. Ook nu weer is het belangrijkste speerpunt het element ‘plezier’. Maar ook zaken als individuele trainingen, de aansluiting tussen junioren en senioren en normen en waarden zullen weer belangrijke elementen zijn komend seizoen. Iets wat nieuw zal zijn komend jaar is dat de Technisch Jeugd Coördinatoren Johnny Tanalepy en Marius van Dijk iedere week een inloopavond zullen hebben voor hun categorieën. Op deze avonden kunnen trainers en leiders bij de heren terecht voor zaken die te maken hebben met bijvoorbeeld te spelen competitiewedstrijden, trainingen, etc.
Aan het einde van de avond kregen de trainers een mapje met daarin alle info met betrekking tot het team dat ze volgend seizoen zullen gaan trainen. M.S.C.-Datell hoopt dat ook de nieuwe lichting trainers en leiders er zorg voor zullen dragen dat de jeugdteams weer net zo’n goed seizoen als dit jaar zullen draaien!